Rollen til tekstforfattere.
- Fordelene med dedikerte tekstforfattere

Gode tekster i kommersiell sammenheng har som hensikt å oppnå et bestemt mål. Hensikten med teksten kan være nesten hva som helst; fra å informere, til å selge eller til og med å få folk til å le.

Noen tekster skal få leseren til å forstå et nytt perspektiv. Andre er ment å skulle få leseren til å handle – dette kalles en kjøpsutløsende (handlingsutløsende) tekst. Med «kjøp» eller «handling» i denne sammenheng menes ikke bare det å bestille en vare. Alle handlinger kan regnes som et kjøp. At leseren melder seg på et nyhetsbrev, ringer deg, tar en tur til butikken din og så videre er regnes som et kjøp.

Hva slags tekst og hvorfor
De fleste bedrifter produserer i dag store mengder tekst til mange ulike formål. Ikke alle er like bevisst på hvilket formål de ulike tekstene har. Det kreves tekster til e-poster, presentasjoner, slagord, artikler, brosjyrer, annonser, video, nettsider og oppdateringer i sosiale medier – bare for å nevne noe.

En tekstforfatter er en profesjonell skribent – gjerne med lang og variert erfaring som journalist eller forfatter av andre typer tekster. En god tekstforfatter har kunnskap både om tekst og markedsføring, og når det gjelder digitale medier også om søkemotorene og de ulike sosiale kanalene.

Også i sosiale medier er det forskjell på hva som er målet med ulike poster. Noen skrives for at de skal deles, andre skrives for at de skal kommenteres, noen igjen bare for at de skal klikkes på. Det er stor forskjell på hvordan ulike former for tekster best kan utformes.

Aller viktigst – hvem skriver du til?
Alle tekster må tilpasses både hensikten og kanalen. I tillegg må målgruppen for teksten defineres. Det er det aller viktigste, uavhengig av hensikt og kanal. En god tekstforfatter skriver alltid for målgruppen (kunden) og skriver tekster som tar hensyn til i hvilken sammenheng leseren sannsynligvis leser teksten. Er det etter at han eller hun har søkt på informasjon om et komplisert tema? Leses teksten etter at kunden har kjøpt en tjeneste eller før? Skal den leses på mobilen ombord i bussen? Det er mange ting å ta hensyn til.

Hvordan oppnå det du ønsker med dine tekster

Det beste resultatet får du dersom tekstforfatteren er involvert i prosjektet og bedriften allerede når strategiene og planene legges. Til syvende og sist dreier skal all tekst bidra til å realisere bedriftens overordnede mål.

Dette er ofte ikke mulig – og mest vanlig er det at tekstforfatteren kommer inn ganske sent i prosessen. En god tekstforfatter vil uansett kunne bidra til å skape verdier. Det er i seg selv en fordel for mange bedrifter at det kommer noen utenfra som skriver – en som ikke kjenner produktene og bedriften like godt vil lettere kunne forstå hva slags informasjon en potensiell kunde trenger.

En god tekstforfatter kan trekke frem fordelen med dine produkter og tjenester og skrive gode tekster som appellerer til potensielle og eksisterende kunder på en ny og bedre måte.

Forbedre, forandre og optimalisere – en kontinuerlig prosess
I dagens samfunn produseres det enorme mengder tekst og innhold, det har blitt stadig enklere å publisere og dele tekst. Det er også stadig lettere å få tak informasjon – enorme mengder informasjon. At det er så rimelig og enkelt å publisere og dele informasjon skaper store muligheter, men dessverre også støy. Ditt budskap kan lett drukne og det kan være krevende å nå frem til nye kunder og ikke minst å holde på oppmerksomheten til en leser. Det betyr at den teksten som møter leseren når du har nådd igjennom støyen er ekstremt viktig. Du vil ikke miste han eller henne igjen med en gang!

Å være tekstforfatter er nå en kontinuerlig prosess. «I gamle dager» var du ferdig med teksten når det var trykket. Nå blir gjerne en enkelt tekst endret og tilpasset mange ganger. Resultatene kan måles og sammenlignes og effekten av selv små endringer kan være svært store.

Du bør også følge nøye med og endre tekster basert på reaksjoner fra kunder og samfunnet for øvrig.

Virkelig god tekst handler om kontinuitet og samarbeid
Gode tekster må ha hensikten og kundens behov i fokus - og blir til i samarbeid mellom tekstforfatteren og deg.

Eavents tekstforfattere er ikke bare skribenter, de har omfattende kunnskap om hva som må til for å lykkes med tekst i dagens krevende men spennende landskap som er fullt av muligheter. Mange bedrifter har et ganske ubevisst forhold til hvor viktig det er med riktig tekst på riktig sted til riktig tid. Med en god strategi og ikke minst praktisk gjennomføring kan du oppnå svært gode og rimelige resultater.

Eavent kan kommersiell tekst og kan hjelpe deg med å komme mange hestehoder foran konkurrentene.
De beste resultatene oppnår du gjennom å satse på en dynamisk, kreativ, kontinuerlig og langsiktig prosess der tekstene testes, justeres og forbedres og resultatene måles kontinuerlig. Dette er lettest å få til dersom tekstforfatter kan jobbe tett sammen med webdesignere, programmerere, dataanalytikere, markedsstrateger og spesialister fra din bransje.

Eavent har hele teamet med spesialister som kan jobbe sammen med deg for å nå dine mål.
La oss fokusere på å ta hånd om dine sosiale medier, slik at du kan fokusere i det du er spesialist i.

Lik for innleggsoppdateringer.

Ønsker du en dedikert tekstforfatter som ta hånd om dine innlegg i sosiale medier? En som kan ta skrive artikler og nyheter som omhandler virksomheten din, til bruk på nettsider og i sosiale kanaler? Ta kontakt med en rådgiver hos oss HER.