Sosiale medier anno 2019
- det norske mediebarometeret.

Det siste av forskning og undersøkelser.

Åtte av ti nordmenn brukte sosiale medier i 2018, viser de nyeste tallene fra SSB. Se hele statistikken fra SSB: Bruk av IKT i husholdningene.

Når det gjelder markedsføring, er sosiale medier likevel et relativt nytt fenomen. Mange bedriftsledere er fortsatt usikre på hvilke fordeler sosiale medier har som markedsføringskanal.

Hele ni av ti nordmenn bruker internett! Norge har den høyeste andelen internettbrukere i verden i følge den internasjonale plattformen Hootsuite – som overvåker internettbruken i hele verden.

Tall fra Hootsuite i januar 2018, viser at på verdensbasis brukte over halvparten av verdens innbyggere internett (4.021 milliarder av 7.593 milliarder). Av internettbrukerne brukte 3.196 milliarder sosiale medier aktivt.

Det er særlig smarttelefonene som har ført til den eksploderende bruken av internett og sosiale medier på verdensbasis. Det var i 5.135 milliarder mobilbrukere på verdensbasis og av disse brukt 2.958 milliarder sosiale medier aktivt på telefonen.

I Norge, viser statistikken fra SSB at 90 prosent av dem som bruker internett bruker nettet mest til informasjon om varer og tjenester, epost og banktjenester. Hele 66 prosent bruker sosiale medier daglig. Kvinner bruker sosiale medier

Det norske mediebarometeret – april 2018.

Andelen som leser papiraviser synker stadig og var bare på 32 prosent ved utgangen av 2017. Antallet som ser fjernsyn er har også sunket dramatisk, med hele 20 prosent siden 1991. Og nedgangen fortsetter fra 2016 til 2017 sank andelen fjernsynsbrukere med syv prosent. Antallet radiolyttere har derimot holdt seg relativt jevnt siden år 2000, da lyttet 54 prosent på radio. I 2017 var andelen radiolyttere fortsatt på 50 prosent.

Til sammenligning er det 90 prosent som bruker internett. Først og fremst brukes internett til informasjonssøking, hele 87 prosent bruker internett til å søke etter informasjon. Når det gjelder informasjonssøk ligger nordmenn svært høyt. I EU er det gjennomsnittet på 67 prosent.

Det norske mediebarometeret - april 2018. Det neste - april 2019. Kilde - Statistikk sentralbyrå

Fortune 500 og sosiale medier.

Fortune 500 er en liste over de 500 største og raskest voksende selskapene i USA. En studie utført av University of Massacusettes for Darthmouth Center for Marketing har siden 2009 registret hvordan selskapene på listen bruker sosiale medier.

Dette var de viktigste funnene i 2017: • Linkedin holder seg som den meste brukte sosial plattformen blant eliteselskapene i USA, med en andel på 98% i 2017

 • - Tre fjerdedeler benyttet YouTube som sosial plattform.

 • - Bruken av Instagram er raskt økende og hadde gått opp med åtte prosent fra 2016 til 53 prosent i 2017.

 • - Linkedin, Facebook og Twitter er fortsatt de mest brukte sosiale kanalene i USA

 • - Instagram og firmablogger blir stadig mer populært. 42 prosent benytter seg av blogg.

 • Studien konkluderer med at årsaken til at interessen firmablogg øker er at dette er en veldig god måte å engasjere kunder på. En blogg er personlig og har ingen begrensninger når det gjelder innhold, lengder og så videre. Selskapet eller organisasjonen kan eie og kontrollere bloggen selv, noe de ikke kan når det gjelder de andre sosiale kanalene.


  Konklusjon.
  94 prosent av alle nordmenn bruker internett – av disse er 66 prosent aktive i sosiale medier. Nordmenn bruker internett mest til informasjonssøk. Det norske publikumet er vant til å bruke søkemotorer som Google, Bing, momondo og så videre. Facebook er den viktigste sosiale platt formen, fulgt av Instagram og Linkedin. Bruken av Linkedin er økende hos norske bedrifter og organisasjoner. Stadig flere profesjonelle aktører satser tillegg på markedsføring med video på Youtube. Den profesjonelle bruken av Twitter er også økende. Youtube og Twitter antas å bli like populære som markedsføringskanaler i Norge som i utlandet i løpet av få år.

  Lik for innleggsoppdateringer.

  Effektiv informasjon og markedsføring via verdensveven? Ta kontakt for gratis konsultasjon med oss HER.